KOMITET NAUKOZNAWSTWA THE SCIENCE OF SCIENCE COMMITTEE

POLSKIEJ AKADEMII NAUK OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCE

Wydział I. Nauk Humanistycznych i Społecznych

Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1

http://www.naukoznaw.pan.pl

Posiedzenie plenarne KN PAN

PT

 

Członkowie Komitetu Naukoznawstwa PAN

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na ostatnie w tym roku kalendarzowym Posiedzenie

Plenarne Komitetu Naukoznawstwa PAN. Posiedzenie odbędzie się w dniu 7-go

grudnia (w piątek) br. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki w sali 2604.

Rozpoczęcie Posiedzenia o godz. 11.15.

 

Program Posiedzenia:

1. Otwarcie Posiedzenia przez przewodniczącą KN PAN.

2. Przyjęcie protokołu z Posiedzenia w dniu 5 listopada 2012 r.

3. Komunikaty.

3. Działania programowe związane z wydawaniem "Zagadnień Naukoznawstwa" -

referuje redaktor nacz. ZN prof. KUL dr hab. Paweł Kawalec.

4. Przedstawienie badań realizowanych w ramach projektu "Od autonomii

uniwersyteckiej i etyki akademickiej do społeczeństwa wolnego od korupcji" - prof. dr

hab. Ireneusz Białecki (Prezydium KN PAN/UW),

5. Raport NIK-u o wykorzystaniu środków na naukę w Polsce - referuje prof. KUL dr

hab. Paweł Kawalec (sekretarz naukowy KN PAN).

6. Podsumowanie działalności Komitetu w roku 2012 - referuje przewodnicząca KN .

7. Plany na 2013 rok (m.in. udział Komitetu w konsultacjach dotyczących zmian w

prawie o szkolnictwie wyższym i zasadach finansowania nauki).

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Posiedzenia.

Zamknięcie Posiedzenia przewiduje się ok. godz. 14.

Z wyrazami szacunku

Urszula M. Żegleń

(Przewodnicząca KN PAN)