Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji "Finansowanie projektów badawczych w Polsce – teoria i praktyka " organizowanej przez Komitet Naukoznawstwa PAN oraz Narodowe Centrum Nauki.

Konferencja ma charakter zamknięty. Członkowie Komitetu Naukoznawstwa, którzy chcą uczestniczyć w konferencji, proszeni są o bezpośredni kontakt na adres zamieszczony w ogłoszeniu o konferencji.

 

Ogłoszenie o konferencji

Program konferencji

Zdjęcia