Krótki życiorys prof. dr hab. Michała du Valla (strona Uniwersytetu Jagiellońskiego).