W dniu 29 września 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Naukoznawstwa w nowej kadencji 2011-2014. W spotkaniu uczestniczył Dziekan I Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, prof. Stanisław Filipowicz. Dokonał on wręczenia nominacji nowym członkom, a w szczególności Przewodniczącej Komitetu, prof. Urszuli Żegleń.

Podczas posiedzenia dokonano wyboru prezydium Komitetu w składzie: prof. Wojciech Gasparski, Honorowy Członek Komitetu, prof. Urszula Żegleń (Przewodnicząca Komitetu), prof. Julita Jabłecka-Prysłopska (Wiceprzewodnicząca Komitetu), prof. Ewa Okoń-Horodyńska (Wiceprzewodnicząca Komitetu), prof. Ireneusz Białecki, prof. Małgorzata Dąbrowa-Szefler, prof. Bohdan Jałowiecki, prof. Barbara Stefaniak, prof. Grażyna Woroniecka, oraz prof. Paweł Kawalec (Sekretarz Naukowy).

Przeprowadzono także wybór przewodniczących Sekcji, wchodzących w skład struktury Komitetu:

1. Sekcja Polityki Naukowej - dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska, prof. WSB – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu

2. Sekcja Metodologii Nauki - dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL - Instytut Filozofi, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

3. Sekcja Naukometrii - prof. dr hab. Barbara Stefaniak - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski

4. Sekcja Etosu i Tradycji Naukowej - dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski