29. czerwca 2022 r. odbyło się (w formie zdalnej) ostatnie w tym roku akad. seminarium organizowane przez Pracownię Naukoznawstwa Instytutu Historii Nauki PAN i Komisję Historii Nauki PAU z cyklu Naukoznawstwo: historia i współczesność. Seminarium prowadzone przez prof. Michała Kokowskiego (członka Komitetu Naukoznawstwa) poświęcone było opracowanemu przez Pracownię Naukoznawstwa wykazowi czasopism historycznych. Temat zaprezentowany został przez prof. Michała Kokowskiego i mgr. Dorotę Kozłowską.
 
(opr. U. Żegleń)