Laboratorium Badań Naukoznawczych/Science Studies Lab jest interdyscyplinarnym zespołem badawczym działającym w ramach inicjatyw doskonałości Uniwersytetu Warszawskiego jako uniwersytetu badawczego (2020-2026). Kierownikiem zespołu jest dr Adam Płoszaj.  Laboratorium włączone zostało do Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, którego dyrektorką jest prof. UW Agnieszka Olechnicka, przewodnicząca Sekcji Polityki Naukowej i Innowacyjnej Komitetu Naukoznawstwa. 

Informacje o działalności Centrum i jego zespole znajdują się na stronie

www.Ibn.uw.edu.pl