W imieniu Przewodniczącej Komitetu Naukoznawstwa PAN prof. dr hab. Urszuli Żegleń zapraszamy Członków Komitetu Naukoznawstwa na posiedzenie plenarne zaplanowane na 20 maja 2014 (wtorek). 

Zaproszenie