19 VI 2013 roku w Warszawie odbędzie się połączone posiedzenie Komitetu Naukoznawstwa i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Na posiedzeniu wystąpi dyrektor NCBiR - prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski.

Zaproszenie