W. Gasparski, Filozofia praktyczności

Komitet Naukoznawstwa z satysfakcją odnotowuje i rekomenduje nową monografię prof. Wojciecha Gasparskiego, Filozofia praktyczności. Traktat o filozofii Tadeusza Kotarbińskiego oraz similaria, Warszawa: Wydawnictwa IFiS PAN 2021. Książka wydana została z okazji przypadającej 3. października 2021 r. 40. rocznicy śmierci Tadeusza Kotarbińskiego. Jest to drugie rozszerzone o Similaria wydanie A Philosophy of Practicality: A Treatice on the Philosophy of Tadeusz Kotarbiński, Helsinki: Societas Philosophica Fennica 1993. Similaria złożone z 8 samodzielnych tekstów są bardzo cennym uzupełnieniem do rozumienia badań Tadeusza Kotarbińskiego.

strona wydawnictwa »

zobacz więcej »


D. Wang, A.L. Barabasi, The Science of Science, CUP 2021

Do najnowszych światowych pozycji naukoznawczych należy monografia Dashuna Wanga (Northwestern University, Illinois) i Alberta Lászla Barabási’ego (Northeastern University, Boston), The Science of Science, Cambridge University Press 2021. Autorzy prezentują badania wykorzystujące technologie oparte na użyciu gigadanych (big data), dzięki którym odkrywają wzorce jakie rządzą indywidualnymi karierami naukowymi i działalnością naukową. Monografia przedstawia niezwykle bogaty przegląd zagadnień uporządkowanych w czterech wielorozdziałowych częściach dotyczących kolejno studium kariery naukowej (Part I. The Science of Career), współpracy naukowej (Part II. The Science of Collaboration), społecznego oddziaływania nauki (Part III.The Science of Impact), (IV) perspektyw nauk o nauce (Part IV. Outlook).

zobacz więcej »

 

 


okładka Wstęp

Spis treści

Rozdział I. Ewaluacja – teoria i metodologia (Paweł Kawalec)  

Rozdział II. Ewaluacja nauki (Jan Kozłowski) 

Rozdział III. Ewaluacja polityki innowacji (Ewa Okoń-Horodyńska)

Rozdział IV. Główne nurty krytyki ewaluacji polityki naukowej i innowacyjnej oraz sposoby jej doskonalenia na przykładzie wybranych krajów (Grażyna Prawelska-Skrzypek, Justyna Maciąg) 

Zakończenie i rekomendacje  

Biogramy autorów


Zobacz więcej publikacji