Ze smutkiem zawiadamiamy, że w nocy 9/10 grudnia 2020 r. zmarł Profesor dr hab. Bohdan Jałowiecki, wybitny socjolog.

Profesor był przez kilkanaście lat aktywnym członkiem Komitetu Naukoznawstwa PAN - ostatnio w latach 2015-2018. Uczestniczył też w pracach Prezydium Komitetu, a przede wszystkim był niestrudzonym Redaktorem Naczelnym czasopisma Komitetu "Zagadnienia Naukoznawstwa (2004-2010). 

Nie tak dawno (5 marca 2020 r.) jedno z seminariów EUROREG nt. "Socjologia przestrzeni" było poświęcone  badawczym i dydaktycznym dokonaniom Profesora. 

Panie Profesorze, dziękujemy za myśli, którymi Pan nas obdarzał i za działania dla dobra wspólnego! 

Przewodnicząca i Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz Rada Programowa i Redakcja "Zagadnień Naukoznawstwa"