W dniu 26.03.19 o g.12 w Sali nr 2604 w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie inauguracyjne  Komitetu w kadencji 2019-2022, w którym uczestniczył Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Pan prof. dr hab. Andrzeju Buko. Spotkanie koncentrowało się na kwestiach formalnych, takich, jak wręczenie powołań członkom Komitetu i jego przewodniczącej, wybory zastępcy przewodniczącej, sekretarza Komitetu oraz ukonstytuowanie się Prezydium KN PAN. Komitet wzmocniony został o nowych aktywnych członków, co przyjęto z satysfakcją. Podczas dyskusji  członkowie Komitetu zgłosili wiele znaczących propozycji tematycznych, wartych realizacji w nowej kadencji, co jest wielce pomocne w tworzeniu programu działania Komitetu.