W dniu 16 grudnia 2011 r. w sali 2117 PKiN w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN, w którym wzięli udział również zaproszeni goście: prof. Włodzimierz Bolecki (IBL PAN oraz FNP) oraz p. redaktor Jolanta Kamecka-Grzyb (sekretarz redakcji Zagadnień Naukoznawstwa PAN).

Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. sprawy regulaminu Komitetu, zakresu działalności Komitetu oraz poszczególnych sekcji, wchodzących w jego skład. W imieniu członków Komitetu Przewodnicząca, prof. Urszula Żegleń, na ręce Pani Redaktor Jolanty Kameckiej-Grzyb, wieloletniego Sekretarza redakcji Zagadnień Naukoznawstwa, wydawanych przez Komitet Naukoznawstwa, złożyła uroczyste podziękowania całej Redakcji, Redaktorowi Naczelnemu prof. Bogdanowi Jałowieckiemu oraz Zastępczyni Redaktora Naczelnego prof. Alinie Motyckiej, kończącej kadencję z dniem 1 stycznia 2012 r.

Galeria zdjęć...