KOMITET NAUKOZNAWSTWA PAN

Skład Komitetu Naukoznawstwa w kadencji 2015-2018

1.    prof. dr hab. Wojciech Gasparski – członek honorowy Komitetu Naukoznawstwa – Akademia Leona Kozmińskiego

2.    dr hab. Krzysztof Abriszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Filozofii

3.    dr hab. Ireneusz Białecki, prof. UW – Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

4.    prof. dr hab. Lidia Białoń, em. – Wyższa Szkoła Menadżerska, Warszawa

5.    prof. dr hab. Marek Bryx – Szkoła Główna Handlowa, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Rada Naukowa Instytutu Rozwoju Miast

6.    prof. dr hab. Czesław Cempel – członek korespondent PAN, Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej

7.    prof. dr hab. Stanisław Chwirot – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Fizyki,Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

8.    dr hab. Beata Czarnacka–Chrobot, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Komitet Polityki Naukowej

9.    dr Renata Frączek – Uniwersytet Śląski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

10.  dr Olaf Gajl – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

11.  prof. dr hab. Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagielloński, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Komitet Polityki Naukowej

12.  dr hab. Łukasz Hardt – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej

13.  dr hab. Julita Jabłecka–Prysłopska, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekonomii i Zarządzania

14.  prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki – Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

15. prof. dr hab. Janina Jóźwiak – Szkoła Główna Handlowa, Rada Narodowego Centrum Nauki

16.  prof. dr hab. Leszek Kaczmarek – członek korespondent PAN, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, Rada Narodowego Centrum Nauki

17.  dr Nina Kancewicz-Hoffman – HE&R Consulting, Consultant in Higher Education
and Research

18.  dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filozofii

19.  dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

20.  prof. dr hab. Paweł Kisielow – członek korespondent PAN, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

21.  prof. dr hab. Ryszard Kierzek – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Rada Narodowego Centrum Nauki

22.  prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba – Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

23. dr Jan Kozłowski – Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW, Warszawa

24.  prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski – Politechnika Warszawska, Zarząd Fundacji Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

25.  prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski – Politechnika Warszawska

26.  dr hab. inż. Krzysztof Leja – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

27.  prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Komisja Metodologiczna GUS, Prezydium  Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

28.  prof. dr hab. Aleksander Manterys – Instytut Studiów Politycznych PAN

29.  prof. dr hab. Ewa Okoń–Horodyńska – Uniwersytet Jagielloński, Katedra Ekonomii

30.  prof. dr hab. Leszek Pacholski – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki

31.  prof. dr hab. Andrzej Pilc – Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

32.  prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, członek  Polskiej Akademii Umiejętności

33.  prof. dr hab. Marta Skalska-Zlat – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Bibliotekoznawstwa

34.  prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata – Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

35.  prof. dr hab. Barbara Stefaniak – Uniwersytet Śląski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

36.  dr Jacek Urbaniec – Uniwersytet Jagielloński, Centrum Zdalnego Nauczania

37.  prof. dr hab. Andrzej K. Wróblewski – członek rzeczywisty PAN, Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

38.  dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW – Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

39.  dr hab. Marcelina Zuber – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii

40.  prof. dr hab. Urszula M. Żegleń –Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Filozofii