1. Sekcja Metodologii Nauki

Przewodniczący
prof. Paweł Kawalec


2. Sekcja Polityki Naukowej i Innowacyjnej

Przewodnicząca
prof. Agnieszka Olechnicka


3. Sekcja Naukometrii

Przewodnicząca
prof. Barbara Sosińska-Kalata


4. Sekcja Etosu i Tradycji Naukowej

Przewodniczący
prof. Przemysław Kisiel