Struktura Komitetu:

 


1. Sekcja Etosu i Tradycji Naukowej

 

Przewodnicząca

 

dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

 

 

 

2. Sekcja Metodologii Nauki

 

Przewodniczący

 

dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL - Instytut Filozofi, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

3. Sekcja Naukometrii

 

Przewodnicząca

 

dr hab. Marta Skalska-Zat, prof. UWr - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Wrocławski

 

 

4. Sekcja Polityki Naukowej

 

Przewodnicząca

 

dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska, prof. KUL –Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II