Prezydium

 

prof. dr hab. Wojciech Gasparski - członek honorowy Prezydium

 

Przewodniczący

dr hab. Paweł Kawalec – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zastępca Przewodniczącego

 

prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska Uniwersytet Jagielloński

 

Członkowie Prezydium

 

prof. dr hab. Ireneusz Białecki – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki Uniwersytet Warszawski
 
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek Uniwersytet Jagielloński
 

prof. dr hab. Marta Skalska-Zlat – Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Urszula Żegleń – Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu


Sekretarz naukowy

dr Jacek Urbaniec – Uniwersytet Jagielloński