Spotkanie inicjujące seminarium naukoznawcze z cyklu "Nauka i społeczeństwo" odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 w Pałacu Staszica (Sala Okrągłego Stołu). Połączone będzie z uroczystymi obchodami 80-lecia urodzin prof. Wojciecha Gasparskiego Członka Honorowego Komitetu Naukoznawstwa.

 

Program:

12.00-12.15

Wystąpienia organizatorów: dr hab. Paweł Kawalec - Przewodniczący Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz prof. dr hab. Ewa Nalewajko - Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN

 

12.15-13.30 The Tradition of Science Studies in Poland and Abroad

 

Prowadzenie: prof. Ewa Okoń-Horodyńska

Prof. Timo Airaksinen "The Praxiology of Proper Ends of Action"

Prof. William Outhwaite "Science of science at Sussex University"

Prof. Wojciech Gasparski "On practical disciplines and their methodology"

 

Złożenie gratulacji i życzeń Jubilatowi

 

13.30-14.00 przerwa obiadowa

 

14.00-16.00 Panel dyskusyjny: "Perspektywy i przyszłość badań naukoznawczych w Polsce"

 

Prowadzenie: prof. Aleksander Manterys, Instytut Studiów Politicznych PAN

Uczestnicy:

prof. Izabela Koładkiewicz - Katedra Teorii Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego

prof. Leszek Zasztowt - Prezes Kasy im. J. Mianowskiego, Dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN

prof. Urszula Żegleń,- Przewodnicząca Rady Programoweń "Zagadnień Naukoznawstwa", wieloletnia Przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa PAN

dr Rafał Wierzchosławski - Członek Zarządu Centrum Myśli F. Znanieckiego UAM

dr Rafał Wodzisz - Sekretarz Redakcji "Zagadnień Naukoznawstwa"