Komitet Naukoznawstwa PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN współorganizują cykliczne seminarium naukoznawcze "Nauka i społeczeństwo".

Celem seminarium jest stworzenie ogólnopolskiego forum dyskusji naukoznawczych i metodologicznych, poświęconych bieżącej tematyce szeroko rozumianej polityki naukowej i innowacyjnej. W ramach spotkań seminaryjnych przewidziane są prezentacje istotnych raportów, ekspertyz i opracowań naukowych o tematyce naukoznawczej. W przypadku wystąpień gości zagranicznych planuje się także koreferat przedstawiciela instytucji krajowych. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele najważniejszych instytucji życia naukowego i ośrodków decyzyjnych w Polsce, w tym m.in. MNiSW, NCN, NCBR, FNP, OPI, GUS, NIK, NBP.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia prosimy o wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego (decyduje kolejność zgłoszeń).

Najbliższe seminarium - szczegóły.