• Paweł Kawalec, Urszula Żegleń, Stan badań w zakresie naukoznawstwa w Polsce, w: M. Grabianowski (red.), Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2010, s. 27-49.
  • Józef Herbut, Paweł Kawalec (red.), Słownik terminów naukoznawczych, Lublin 2009.
  • Gasparski Wojciech, (1994), Naukoznawstwo: ocena stanu dyscypliny, Zagadnienia Naukoznawstwa 30, z. 1–4, 3–15.
  • Gasparski Wojciech, (1989), O aktualnym stanie badań naukoznawczych w Polsce, Zagadnienia Naukoznawstwa 25, z. 3–4, s. 381–397.
  • Bohdan Walentynowicz, (1975), The Science of Science in Poland: Present State and Prospects of Development, Social Studies of Science 5, No. 2, s. 213-222.
  • Maria i Stanisław Ossowscy, (1935), Nauka o nauce, Nauka Polska 20, s. 1–12.
  • Florian Znaniecki, (1925), Przedmiot i zadania nauki o wiedzy, Nauka Polska 5, s. 1–78.