Zagadnienia Naukoznawstwa

Lista recenzentów

 

dr Krzysztof Abriszewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Ewa Bacia – Technische Universität Berlin

dr n. farm. Tomasz Baj – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Ireneusz Białecki, prof. UW - Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Lidia Białoń - Wyższa Szkoła Menadżerska, Warszawa

dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki - Wiceprezes FNP, Instytut Badań Literackich PAN

dr Bronisław Bombała – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

prof. Anna Brożek – Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Bylica Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Czesław Cempel - członek korespondent PAN, Politechnika Poznańska

dr Danuta Chmielewska-Banaszak - Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Adam Chmielewski – Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka – Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab. Małgorzata Dąbrowa-Szefler, prof. UW - Uniwersytet Warszawski

dr Iwona Escher - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ks. Dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Joanna Fomina - Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr Renata Frączek - Uniwersytet Śląski

prof. Wojciech Gasparski - Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu

prof. dr hab. Piotr Gutowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. dr hab. Elżbieta Hałas – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Joris Hulstijn - Tilburg School of Economics and Management

dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska, prof. WSB - Wyższa Szkoła Biznesu/National Louis University, Nowy Sącz

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Janina Jóźwiak Szkoła Główna Handlowa, Narodowe Centrum Nauki

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Jacek Kochanowicz - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Artur Koterski, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

dr hab. Michel Henri Kowalewicz, prof UJ - Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Mirosław Krośniak, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński

dr hab Wojciech Kubiński, prof. UG – Uniwersytet Gdański

ks. dr Robert Kublikowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Emanuel Kulczycki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. inż. Krzysztof Leja - Politechnika Gdańska

dr Piotr Lipski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. dr hab. Paweł Łuków - Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Aleksander Manterys – Instytut Studiów Politycznych PAN

dr Anna Michalska – Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. dr hab. Mirosław Miller - Politechnika Wrocławska, EIT+

dr hab. Jarosław Mrozek, prof. UG - Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska – Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Ks. Dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska - Uniwersytet Jagielloński

Dr Wiesława Osińska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Jan Piskurewicz, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Grzegorz Leszek Racki – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ks. Dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Wojciech Sady – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr Beata Samoraj-Charitonow – Uniwersytet Warszawski

prof. Mirosław Skibniewski - University of Maryland

prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Marta Skalska-Zlat - Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Barbara Stefaniak - Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Tadeusz Szubka - Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. Dr Paweł Tambor – Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

prof. dr hab. n.med. Witold Tomkowski - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

dr Jacek Urbaniec Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Michał Wendland, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Jan Woleński - Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW - Uniwersytet Warszawski

ks. Prof. dr hab. Stanisław Wszołek – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Stefan Zamecki - Instytut Historii Nauki PAN

prof. dr hab. Leszek Zasztowt – Instytut Historii Nauki PAN

dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG - Uniwersytet Gdański

dr hab. Józef Zon, prof KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Marcelina Zuber - Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Urszula M. Żegleń -Uniwersytet Mikołaja Kopernika