Posiedzenie Prezydium Komitetu Naukoznawstwa 16 grudnia 2011 r.