11 maja br., po krótkiej chorobie, zmarł  doktor Jan Kozłowski. Jego śmierć jest  niezwykle bolesną stratą dla Komitetu Naukoznawstwa. Jan Kozłowski przez wiele lat aktywnie uczestniczył w pracach naszego Komitetu, był jednym z najbardziej cenionych polskich naukoznawców. W 2017 roku współtworzył Raport Komitetu "Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej". Planował na 2019 r. konferencję metodologiczną - wspólne przedsięwzięcie Komitetu Naukoznawstwa i Głównego Urzędu Statystycznego.  

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 22 maja (wtorek) o godz. 10.00 w domu pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym - Powązki Wojskowe w Warszawie.

Cześć jego pamięci!

Paweł Kawalec
Przewodniczący Komitetu Naukoznawstwa PAN