Zapraszamy na kolejne Posiedzenie Plenarne Komitetu Naukoznawstwa PAN w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Program posiedzenia administracyjnego KN PAN (
początek godz. 12.00):

  1. Głosowanie ws. przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 24 listopada 2017 r. 
  1. Sprawy bieżące

            – projekt rozporządzenia

  1. Wolne wnioski.

 

Program posiedzenia naukowego KN PAN (początek godz. 12.30): 

Emanuel Kulczycki (UAM) i Przemysław Korytkowski (ZUT):

- „Wyzwania ewaluacji nauki w Polsce – możliwości i ograniczenia”.

- Dyskusja. 

- Zamknięcie posiedzenia (ok. godz. 15.30)