19 września 2017 r. w czasie obrad Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przedstawił projekt nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.

Projekt dostępny jest na stronie Kongresu (link).

Uruchomiono także oddzielną stronę poświęconą ustawie (http://konstytucjadlanauki.gov.pl/).